Riskybs

  • 1 Follower
  • Member since September 2013
Name Game Role Type Participants Created On Progress
SG Oceania Ranbats Week 35 Skullgirls Participant DE 9 08-26-18
AusAnime GGXrd PC Netplay #22 Guilty Gear Xrd Participant DE 15 08-26-18
SG Oceania Ranbats Week 34 Skullgirls Participant DE 11 08-21-18
AusAnime GGXrd PC Netplay #21 Guilty Gear Xrd Participant DE 17 08-20-18
AusAnime GGXrd PC Netplay #20 Guilty Gear Xrd Participant DE 16 08-14-18
SG Oceania Ranbats Week 33 Skullgirls Participant DE 12 08-11-18
AusAnime GGXrd PC Netplay #19 Guilty Gear Xrd Participant DE 11 08-05-18
SG Oceania Ranbats Week 32 Skullgirls Participant DE 11 08-04-18
AusAnime GGXrd PC Netplay #18 Guilty Gear Xrd Participant DE 11 07-30-18
SG Oceania Ranbats Week 31 Skullgirls Participant DE 11 07-27-18
AusAnime GGXrd PC Netplay #17 Guilty Gear Xrd Participant DE 10 07-23-18
SG Oceania Ranbats Week 30 Skullgirls Participant DE 11 07-20-18
AusAnime GGXrd PC Netplay #16 Guilty Gear Xrd Participant DE 14 07-13-18
SG Oceania Ranbats Week 29 Skullgirls Participant DE 11 07-13-18
AusAnime GGXrd PC Netplay #15 Guilty Gear Xrd Participant DE 12 07-07-18
SG Oceania Ranbats Week 28 Skullgirls Participant DE 14 07-06-18
SG Oceania Ranbats Week 27 Skullgirls Participant DE 10 07-06-18
AusAnime GGXrd PC Netplay #14 Guilty Gear Xrd Participant DE 11 06-30-18
AusAnime GGXrd PC Netplay #13 Guilty Gear Xrd Participant DE 11 06-25-18
SG Oceania Ranbats Week 26 Skullgirls Participant DE 8 06-25-18