Riskybs

  • 1 Follower
  • Member since September 2013
Name Game Role Type Participants Created On Progress
SG Oceania Ranbats Week 25 Skullgirls Participant DE 12 06-21-18
AusAnime GGXrd PC Netplay #12 Guilty Gear Xrd Participant DE 16 06-16-18
SG Oceania Ranbats Week 24 Skullgirls Participant DE 10 06-08-18
AusAnime GGXrd PC Netplay #11 Guilty Gear Xrd Participant DE 16 06-07-18
AusAnime GGXrd PC Netplay #8 Guilty Gear Xrd Participant DE 24 05-21-18
SG Oceania Ranbats Week 21 Skullgirls Participant DE 13 05-19-18
SGOCE BO5 Test bracket Participant DE 10 05-05-18
SG Oceania Ranbats Week 19 Skullgirls Participant DE 22 05-04-18
SG Oceania Ranbats Week 18 Skullgirls Participant DE 13 05-03-18
AusAnime GGXrd PC Netplay #7 Guilty Gear Xrd Participant DE 22 05-02-18
AusAnime GGXrd PC Netplay #6 Guilty Gear Xrd Participant DE 19 04-27-18
AusAnime GGXrd PC Netplay #5 Guilty Gear Xrd Participant DE 13 04-18-18
SG Oceania Ranbats Week 16 Skullgirls Participant DE 13 04-16-18
AusAnime GGXrd PC Netplay #4 Guilty Gear Xrd Participant DE 11 04-15-18
SG Oceania Ranbats Week 15 Skullgirls Participant DE 14 04-09-18
SG Oceania Ranbats Week 14 Skullgirls Participant DE 14 04-04-18
SG Oceania Ranbats Week 13 Skullgirls Participant DE 9 03-28-18
SG Oceania Ranbats Week 12 Skullgirls Participant DE 13 03-21-18
SG Oceania Ranbats Week 11 Skullgirls Participant DE 12 03-12-18
SG Oceania Ranbats Week 10 Skullgirls Participant DE 15 03-06-18